Balloon Weight-White-1pkg-4.5"x2.25"

White Balloon Weight 6.2oz (4.5"x2.25")

Quantity: 4

1 Piece