Foil Balloon 18" -Metallic Sparkle Happy Birthday

Quantity: 3

One 18" Foil Balloon